KNGU vreest voor negatieve effecten vrijspraak Wevers

TOTO nieuws

BEEKBERGEN – Gymnastiekunie KNGU is niet te spreken over de uitspraak van de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

“Als KNGU menen wij dat deze vrijspraak een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband. Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken, en indien gewenst zullen wij ze bijstaan met begeleiding en nazorg”, zegt directeur Remco Boer.

“Wij hopen niet dat deze vrijspraak de in gang gezette ontwikkelingen voor een positief en veilig sportklimaat tegenwerkt”, meldt Boer verder in een verklaring. Volgens Boer gaat de bond door op de “ingezette weg” en bouwt het aan een veilig en optimaal sportklimaat. “Verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder zijn al eerder in gang gezet en blijken eens te meer hard nodig. Daarnaast wil de KNGU graag verder blijven werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek blijven.”

Geen bijdrage aan herstel- en leedverwerking

“Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor sporters die te maken krijgen met sociale veiligheid om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen ze overkomen is”, zegt Boer. “Dat is ook wel gebleken bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen andere sectoren zoals cultuur en media, die vaak jaren na dato plaatsvinden. Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel- en leedverwerking.”

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep. “De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. “Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

ZET IN & WIN!