Turncoach Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken

TOTO nieuws

NIEUWEGEIN – Turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat is de uitspraak van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. Volgens de tuchtcommissie was onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelde tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn.

De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep.

Onvoldoende gegevens

“De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. “Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

De aanklacht gaat volgens het ISR in op gedragingen in de periode tussen 1998 en 2012. “Maar de KNGU is per 1 januari 2011 aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden aan de gedragsnormen van het ISR. Dit betekent dat de aanklacht slechts kan worden beoordeeld voor zover die betrekking heeft op gedragingen in de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.”

Meldster was al getraumatiseerd

Volgens het ISR is er van alle verklaringen maar één die betrekking heeft op gedragingen uit die periode. Het gaat daarbij om een turnster die verklaarde dat Wevers “buiten de zaal een aardige man was, maar in de zaal schreeuwde en duwde”. Ook zegt de meldster dat hij last had van woede-uitbarstingen. Wevers heeft de beschuldigingen volgens het ISR “uitdrukkelijk ontkend en daarbij twee gespreksverslagen overlegd”. Volgens het ISR bevatten die verslagen van gesprekken, waarbij ook derden aanwezig waren, aanwijzingen dat de meldster al bij haar vorige trainer was getraumatiseerd en stress ervoer. “Ten overvloede overweegt de commissie van beroep dat zij in haar gevolgtrekking wordt gesterkt doordat geen van de deelnemers aan die gesprekken destijds in het voorval aanleiding heeft gezien een tuchtprocedure aanhangig te maken.”

Volgens de beroepscommissie is het geruime tijd na de voorvallen zowel voor de slachtoffers als beklaagde lastig gebeurtenissen “met veel detail” te herinneren. “De commissie van beroep stelt daarom ook niet vast dat die feiten niet hebben plaatsgevonden. Maar om te komen tot een tuchtrechtelijke veroordeling is dat niet genoeg.”

Dienstverband beëindigd

Wevers werd beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

De coach van onder meer de zussen Sanne en Lieke Wevers en Naomi Visser werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.

ZET IN & WIN!