De Derde Helft - TOTO
Yordi Yamali bespreekt in Hekkensluiters met originele gasten de meest opvallende zaken uit het afgelopen voetbalweekend. Met een voorliefde voor de underdogs, de obscure verhalen en de rafelrandjes van het voetbaluniversum. Omdat voetbal meer is dan juichen voor de winnaars. Al wordt de actualiteit van de elite natuurlijk nooit uit het oog. Zo geven de